← Tilbage til projekter
/ Projekt

Måling af emission fra fremtidens svinestald

System til dokumentation af emissionen fra en slagtesvinestald.

Målet med projektet var at udvikle og demonstrere et komplet system til dokumentation af emissionen af ammoniak fra en slagtesvinestald. Samtidig skulle der udvikles et system, som kunne måle og dokumentere gyllemængden og koncentrationen af kvælstof og fosfor i gylle. Systemet skal opsamle data, så landmanden løbende kan følge udviklingen.

Aktiviteterne blev gennemført som et samarbejde mellem fem GTS-institutter, som hver især bidrog med deres ekspertise inden for måling af strømme og indholdsstoffer i luft og væske. De fem deltagende GTS-institutter var:

AgroTech bidrog med ekspertviden inden for miljøteknologi til landbruget. Download produktark her.

Efter afslutning af projektet arbejder vi videre med rådgivning af flere konsortier, der ønsker at bygge Månegrisens modelstald. Følg vores arbejde ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

En del af Månegrisen

Projektet var en del af Månegrisen, som igen var en del af regeringens innovationsstrategi. Visionen med Månegrisen er at forene miljøhensyn, dyrevelfærd og høj svineproduktion. Månegrisen skal give input til en fremtidig regulering af svineproduktionen, hvor måling af den reelle emission fra stalden forventes at blive et centralt element.

Rapporter

Mere Månegris?

Læs mere om Månegrisen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og Teknologisk Instituts hjemmeside.

Fakta om projektet

Projektet blev finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og gennemført i perioden 1. april 2014 til 31. december 2015.

 

Din kontakt

Arne Grønkjær Hansen
Seniorkonsulent
Arne Grønkjær Hansens billede

← Tilbage til projekter
/ Ydelse

Udvikling og verifikation af miljøteknologi til landbruget

Vi tilbyder udvikling og test, verifikation og dokumentation af miljøteknologi til landbruget. Du kan downloade et produktark her . Udvikling af teknologi Hvis du er i gang med at udvikle en...

Læs mere om ydelsen →