/ Arrangement

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Termisk forgasning af biomasse kan spille en vigtig rolle i fremtidens fossilfrie energiforsyning. Dette seminar går i dybden med forgasning og ser på hvordan det kan vinde udbredelse i Danmark.

Du kan tilmelde dig i bunden af denne side. Her finder du også den elektroniske udgave af flyeren om arrangementet.

Baggrund

Termisk forgasning af biomasse kan spille en vigtig rolle i fremtidens fossilfrie energiforsyning. Den producerede gas kan bruges til transportformål eller afsættes og lagres i naturgasnettet, ligesom den kan anvendes direkte til fremstilling af elektricitet og varme, der kan bruges til procesformål eller fjernvarme. Dermed er termisk forgasning et godt supplement i en fremtidig energiforsyning som i høj grad er baseret på vindkraft.

For at termisk forgasning for alvor kan vinde udbredelse i Danmark er der behov for at nedbryde en række barrierer og afklare en række usikkerheder:

/ Har vi effektive og driftssikre teknologier til termisk forgasning?

/ Hvilke rammebetingelser er nødvendige for at fremme etableringen af forgasningsanlæggene?

/ Hvordan anvendes forgasningsgassen bedst i det fremtidige energisystem?

/ Hvilke biomasser er mest relevante til termisk forgasning og har vi nok af disse i Danmark?

/ Hvordan skal restprodukter, aske eller biochar, anvendes?

Målgruppe:

/ Udviklere og leverandører af teknologi til værdikæden for termisk forgasning

/ Forskere, rådgivere og energiplanlæggere

/ Kommunale forsyningsselskaber, naturgasselskaber og relevante myndigheder, f.eks. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen

/ Repræsentanter fra landbrug, skovbrug og andre biomasseleverandører

Det er nogle af disse spørgsmål, som forsøges besvaret på seminaret, som er åbent for alle interesserede.

Kontakt til afklaring af spørgsmål: Thorkild Q. Frandsen, tqf@agrotech.dk, 2171 7761.

Program

9:30 Ankomst, registrering og kaffe
10:00

Velkomst og præsentation af programmet v/ Thorkild Frandsen, Inno-MT og INBIOM og Morten Tony Hansen, Partnerskabet for Termisk Forgasning

10:10 Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i fremtidens energiforsyning? V/ Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk
10:30 Rammebetingelser for termisk forgasning i Danmark. V/ Marianne Nielsen, Energistyrelsen
10.45 Strække-ben-pause
11:15 Kort om teknologien og udbredelse af termisk forgasning i Danmark og internationalt. V/ Morten Tony Hansen, Partnerskabet for Termisk Forgasning.
11:40 Muligheder med anvendelser af gassen til BIO-SNG V/ Niels Bjarne Rasmussen, Partnerskab for Termisk Forgasning
12:00 Frokost
13:00 Ressourcegrundlaget: Hvilke biomassetyper kan komme i spil til forgasning? V/ Thorkild Frandsen, AgroTech
13:25

Nyttiggørelse af biochar. Muligheder og begrænsninger ved brug af biochar til jordforbedring. V/ Lars Elsgaard, Aarhus Universitet.

13:50 Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem V/ Henrik Wenzel, Syddansk Universitet
14:10 Kaffepause og netværksudbygning
14:40 International Case: GoBiGas - Gothenburg Biomass Gasification Project. V/ Jonas Dahl, Energiforsk
15:10 Case: Skive Forgasningsanlæg. Baggrund og erfaringer fra etablering af forgasningsanlæg. V/ Tage Meltofte, Skive Fjernvarme.
15:30

Opsamling på dagens program og paneldebat: Hvilke tekniske, organisatoriske og lovgivningsmæssige barrierer er der for udbredelsen af termisk forgasning i Danmark og hvordan kan disse nedbrydes?

16:00 Tak for i dag

 

Værd at vide

Arrangør:
Inno-MT og INBIOM i samarbejde med Partnerskabet for Termisk Forgasning
Dato:
Tirsdag, 17 november, 2015 - 09:30 til 16:00
Pris:
kr. 800 + moms
Tilmeldingsfrist:
Torsdag, 12 november, 2015 - 16:00
Sted:
FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Tilmelding

Adresse

Din kontakt

Thorkild Qvist Frandsen
Seniorprojektleder
Thorkild Qvist Frandsens billede